Ostatnie dni na odroczenie opodatkowania spółek komandytowych CIT

Ostatnie dni na odroczenie opodatkowania spółek komandytowych CIT

  • 20 grudnia 2020

W dniu 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca ustawy o PIT i CIT (zob. Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), która nadaje status podatnika CIT wszystkim spółkom komandytowym. Nie oznacza to jednak, że wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami CIT już od dnia 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. spółka komandytowa może postanowić, że nowe przepisy znowelizowanych ustaw o PIT i CIT będą miały do niej zastosowanie dopiero od dnia 1 maja 2021 r. Wobec tego spółki komandytowe, których wspólnicy nie podejmą stosownej uchwały do końca bieżącego roku, uzyskają status podatnika CIT już od dnia 1 stycznia 2021 r. Natomiast spółki komandytowe, których wspólnicy podejmą taką uchwałę, odroczą w czasie uzyskanie statusu podatnika CIT aż do dnia 1 maja 2021 r. Należy jednak się pospieszyć, ponieważ czas na podjęcie stosownej uchwały upływa już za kilka dni wraz z końcem roku.