Ministerstwo Finansów wskazało termin zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek komandytowych

Ministerstwo Finansów wskazało termin zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek komandytowych

  • 31 grudnia 2020

Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej ustawy o PIT i CIT (zob. Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), zasadniczo wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika CIT od dnia 1 stycznia 2021 r. Wyjątkowo jednak spółki komandytowe, których wspólnicy podejmą stosowną uchwałę do końca bieżącego roku, uzyskają status podatnika CIT dopiero od dnia 1 maja 2021 r. Przepisy przedmiotowej ustawy wskazują m.in., że z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT spółka ta jest obowiązana do zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych. Przy czym, jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. W związku z brzmieniem przywołanych przepisów ustawy nowelizującej powstało wśród doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów wiele praktycznych wątpliwości, dotyczących terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek komandytowych, które uzyskają status podatnika CIT od dnia 1 maja 2021 r.

W dniu 30 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów udzieliło Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pisemnej odpowiedzi, w której wyjaśniło, że taka spółka komandytowa może samodzielnie zdecydować o terminie zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych w ten sposób, że:

  1. sprawozdanie finansowe spółki dla celów sprawozdawczych (rachunkowych) obejmuje rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Z kolei sprawozdanie finansowe spółki za kolejny rok obrotowy obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. z tym zastrzeżeniem, że spółka powinna zamknąć księgi rachunkowe dla celów podatkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. – bez sporządzania sprawozdania finansowego na ten dzień, albo

  2. sprawozdanie finansowe spółki dla celów sprawozdawczych (rachunkowych) obejmuje rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Z kolei sprawozdanie finansowe spółki za kolejny rok obrotowy obejmuje tylko okres kolejnych 8 miesięcy, tj. okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Tym samym zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. będzie jednocześnie zamknięciem ksiąg dla celów sprawozdawczych (rachunkowych) oraz podatkowych.

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Finansów znajduje się pod tym linkiem:
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1514,Uzyskanie-przez-spolki-komandytowe-statusu-podatnika-CIT