OSTATNIE DNI NA WYBÓR PODATKU LINIOWEGO 19% PIT

OSTATNIE DNI NA WYBÓR PODATKU LINIOWEGO 19% PIT

  • 17 lutego 2021

Do dnia 22 lutego 2021 r. podatnicy PIT uzyskujący przychody z działalności gospodarczej mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania według stawki liniowej 19% w 2021 r. Termin ten dotyczy podatników PIT, którzy prowadzą działalność gospodarczą i uzyskują z niej przychody co najmniej od stycznia 2021 r. W takim przypadku, oświadczenie o wyborze opodatkowania według stawki liniowej 19% powinno zostać złożone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) w formie pisemnej albo elektronicznej za pośrednictwem systemu CEIDG. Na marginesie warto wspomnieć, że termin ten upływa zasadniczo w dniu 20 lutego 2021 r., ale w tym roku przypada on na sobotę, w związku z czym ulega automatycznemu przedłużeniu z mocy prawa do dnia 22 lutego 2021 r. Tym samym podatnicy PIT mają trochę więcej czasu niż zwykle na dokonanie wyboru sposobu opodatkowania. Nie zmienia to jednak faktu, że na złożenie stosownego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego zostało już tylko kilka dni i nie warto zwlekać do końca tego terminu.

Jeżeli podatnik PIT dokonał wcześniej wyboru opodatkowania według stawki liniowej 19% (np. złożył stosowne oświadczenie w 2020 r.), to nie musi składać ponownie takiego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Oświadczenie złożone wcześniej dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej albo elektronicznej za pośrednictwem systemu CEIDG o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.