KANCELARIA ZATRUDNI APLIKANTA RADCOWSKIEGO

KANCELARIA ZATRUDNI APLIKANTA RADCOWSKIEGO

KANCELARIA ZATRUDNI APLIKANTA RADCOWSKIEGO

 • 21 marca 2021

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Krzysztof Puzyr, prowadząca działalność w Warszawie i specjalizująca się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, poszukuje do stałej współpracy aplikanta radcowskiego I albo II roku.

Wymagania:

 • minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych;
 • chęć rozwoju w zakresie prawa gospodarczego;
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych (znajomość prawa podatkowego będzie dodatkowym atutem);
 • analityczny sposób myślenia oraz umiejętność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy;
 • aktywność i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:

 • udzielanie konsultacji, opinii oraz wyjaśnień z zakresu prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych;
 • sporządzanie projektów opinii, umów cywilnoprawnych, regulaminów, uchwał organów spółek handlowych oraz innych dokumentów o charakterze korporacyjnym;
 • sporządzanie projektów pism procesowych, w szczególności wniosków do sądu rejestrowego.

Oferuję:

 • możliwość uczestnictwa przy ambitnych oraz ciekawych projektach;
 • pracę w przyjaznej atmosferze;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy;
 • możliwość przystąpienia do pakietu medycznego.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy są proszone o przesyłanie swoich CV na adres e-mail: kancelaria@puzyr-law.pl. Jednocześnie informuję, że Kancelaria skontaktuje się tylko z wybranymi osobami.

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Krzysztof Puzyr dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w okresie 1 (jednego) roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Krzysztof Puzyr, zarejestrowana pod adresem: ul. Księżycowa 54/81, 01-934 Warszawa („Administrator”).

2.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora.

3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspomagające Administratora w prowadzeniu procesów rekrutacji oraz podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.

5.    Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji a następnie usunie je ze swojej bazy danych. W przypadku, gdy udzieliła Pani/Pan zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla tych celów nie dłużej niż 1 (jeden) rok od dnia złożenia aplikacji a następnie usunie je ze swojej bazy danych.

7.    Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.    Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne i niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.