Audyty i przeglądy podatkowe

Audyty i przeglądy podatkowe

Audyt i przegląd podatkowy polega na okresowym badaniu prawidłowości rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie Klienta. Takie badanie może obejmować wybrane podatki (np. CIT, VAT), obszary działalności (np. sprzedaż i zakupy, działalność B+R) albo konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują zidentyfikowane nieprawidłowości, zagrożenia oraz obszary ryzyka podatkowego. Umożliwia to ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka podatkowego oraz uniknięcie sankcji nakładanych przez organy kontroli skarbowej.

Alt Text

Zapraszam do kontaktu.