Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe należy do podstawowego i jednego z najważniejszych obszarów mojej działalności. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z branży gamingowej, handlowej, motoryzacyjnej, reklamowej, a także księgowymi, menedżerami oraz programistami umożliwia mi świadczenie najwyższej jakości usług doradczych, takich jak:

1) bieżące doradztwo w zakresie PIT, CIT, WHT, ulgi B+R, ulgi IP Box oraz VAT;

2) doradztwo w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej formy prawnej i podatkowej dla prowadzonego biznesu;

3) doradztwo w zakresie uproszczenia struktur wewnątrzgrupowych albo zmian w grupach kapitałowych;

4) kompleksowe doradztwo oraz wsparcie w rozliczeniach podatku u źródła (WHT), w szczególności w zakresie analizy transakcji podlegających opodatkowaniu WHT, możliwości wyłączenia płatności z poboru WHT, a także możliwości zastosowania zwolnienia albo obniżonej stawki WHT;

5) kompleksowe doradztwo oraz obsługa wdrożenia ulgi B+R oraz ulgi IP-Box w prowadzonym przedsiębiorstwie;

6) kompleksowe doradztwo oraz obsługa wdrożenia programów motywacyjnych opartych na udziałach lub akcjach;

7) doradztwo w zakresie transformacji spółek oraz transakcji restrukturyzacji przedsiębiorstw, w szczególności w procesach przekształcania, łączenia, podziałów, wnoszenia aportów lub likwidacji spółek;

8) doradztwo w zakresie transakcji dotyczących kryptowalut oraz przedmiotów wirtualnych;

9) analiza skutków podatkowych różnego rodzaju umów oraz transakcji, w tym m.in. zbycia nieruchomości, udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub jego części;

10) analiza skutków podatkowych planowanych lub realizowanych przedsięwzięć w celu zidentyfikowania oraz ograniczenia potencjalnych ryzyk podatkowych.

Alt Text

Zapraszam do kontaktu.