Kontrole i postępowania podatkowe

Kontrole i postępowania podatkowe

W ramach prowadzonej praktyki doradztwa podatkowego reprezentuję Klientów oraz zapewniam ochronę ich interesów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w następującym zakresie:

1) udzielanie wsparcia prawno-podatkowego oraz reprezentowanie Klientów w kontrolach podatkowych przed organami podatkowymi;

2) udzielanie wsparcia prawno-podatkowego oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi;

3) przygotowywanie i składanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowych;

4) przygotowywanie i składanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążących informacji stawkowych;

5) reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Alt Text

Zapraszam do kontaktu.