Prawo spółek

Prawo spółek

Zapewniam kompleksową i profesjonalną obsługę prawną wszystkim spółkom prawa handlowego. Świadczę usługi doradcze począwszy od wsparcia w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez bieżące doradztwo w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, aż po ewentualne zakończenie jego działalności, w szczególności:

 

  1. przygotowywanie projektów umów lub statutów spółek, odpowiadających potrzebom założycieli oraz założeniom planowanego biznesu;
  2. przygotowywanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów wspólników lub akcjonariuszy spółek;
  3. prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw, w tym m.in. przygotowywanie uchwał organów spółek oraz udzielanie porad, opinii lub wyjaśnień w zakresie prawa spółek handlowych;
  4. przeprowadzanie likwidacji spółek;
  5. reprezentowanie spółek przed właściwym sądem rejestrowym w sprawie wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Alt Text

Zapraszam do kontaktu.