Prawo spółek

Prawo spółek

Zapewniam kompleksową i profesjonalną obsługę prawną wszystkim spółkom prawa handlowego. Świadczę usługi doradcze, począwszy od wsparcia w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez bieżące doradztwo w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, aż po ewentualne zakończenie jego działalności, w szczególności:

1) przygotowywanie projektów umów lub statutów spółek, odpowiadających potrzebom założycieli oraz założeniom planowanego biznesu;

2) przygotowywanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów wspólników lub akcjonariuszy spółek;

3) prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw, w tym m.in. przygotowywanie uchwał organów spółek oraz udzielanie porad, opinii lub wyjaśnień w zakresie prawa spółek handlowych;

4) przeprowadzanie likwidacji spółek;

5) reprezentowanie spółek przed właściwym sądem rejestrowym w sprawie wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Alt Text

Zapraszam do kontaktu.