Spory sądowe i windykacja należności

Spory sądowe i windykacja należności

Udzielam wsparcia moim Klientom nie tylko w ramach ich bieżącej działalności gospodarczej, ale również w przypadku wystąpienia sporu z kontrahentem, pracownikiem lub innym podmiotem. Reprezentuję moich Klientów przed sądami na wszystkich etapach postępowań w sprawach cywilnych, gospodarczych lub pracowniczych. Posiadam doświadczenie w odzyskiwaniu należności od dłużników na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Pomagam moim Klientom w odzyskiwaniu ich należności m.in. poprzez uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, zabezpieczenie zapłaty należności na majątku dłużnika oraz odzyskanie dochodzonej należności we współpracy z komornikami.

Alt Text

Zapraszam do kontaktu.