Spory sądowe

Spory sądowe

Udzielam wsparcia moim Klientom nie tylko w ramach ich bieżącej działalności gospodarczej, ale również w przypadku wystąpienia sporu z kontrahentem, pracownikiem lub innym podmiotem. Reprezentuję moich Klientów przed sądami na wszystkich etapach postępowań w sprawach cywilnych, gospodarczych lub pracowniczych.

Alt Text

Zapraszam do kontaktu.