Umowy i kontrakty

Umowy i kontrakty

Wspieram przedsiębiorców w zakresie przygotowywania, negocjowania oraz opiniowania różnego rodzaju umów gospodarczych, w szczególności:

 

  1. umów sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  2. umów sprzedaży udziałów lub akcji spółek prawa handlowego;
  3. umów o świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem oraz kontraktów menedżerskich;
  4. umów cesji wierzytelności;
  5. umów zastawu rejestrowego;
  6. umów pożyczek;
  7. umów o zachowaniu poufności;
  8. umów opcji kupna lub sprzedaży;
  9. umów inwestycyjnych;
  10. innych umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów o dzieło, umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług.
Alt Text

Zapraszam do kontaktu.