Umowy i kontrakty

Umowy i kontrakty

Wspieram przedsiębiorców w zakresie negocjowania, przygotowywania oraz opiniowania różnego rodzaju umów gospodarczych, w szczególności:

1) umów sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

2) umów sprzedaży udziałów lub akcji spółek prawa handlowego;

3) umów o świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem oraz kontraktów menedżerskich;

4) umów cesji wierzytelności;

5) umów zastawu rejestrowego;

6) umów pożyczek;

7) umów o zachowaniu poufności;

8) umów opcji kupna lub sprzedaży;

9) umów inwestycyjnych;

10) innych umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów o dzieło, umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług.

Alt Text

Zapraszam do kontaktu.