Własność intelektualna

Własność intelektualna

Bardzo istotnym elementem biznesu prowadzonego w obszarze innowacyjnych produktów lub usług są prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe. Wspieram moich Klientów w zakresie ochrony tych praw, świadcząc na ich rzecz następujące usługi:

 

  1. przygotowywanie oraz opiniowanie umów dotyczących praw autorskich oraz praw własności przemysłowej;
  2. reprezentowanie przed Urzędem Patentowym w sprawach rejestracji znaków towarowych oraz w sporach;
  3. reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach naruszenia autorskich praw majątkowych.
Alt Text

Zapraszam do kontaktu.